Jonas i Sälen Game Fair arrangeras med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet ska leda till utvecklandet av en mässa inom jakt, fiske och uteliv. Med Sälen game Fair vill vi skapa en unik mötesplats för lokala hantverkare och företag samt nationella aktörer inom naturturismsegmentet. På sikt når vi även internationella företag, nya nationella och internationella målgrupper, gäster, samt turoperatörer från framförallt Europa.

Vi vill genom mässan skapa affärsnätverk för den lokala, nationella och internationella naturturismmarknaden. Flygplatsen i Rörbäcksnäs kommer starkt att bidra till ett ökat intresse för Sälen som destination för natur och kulturresor. Genom en ökad exponering av naturturismen för området skapas delvis en ny marknad som riktar sig mot nya målgrupper.